Tüm  araçlarda özellik ve cinslerine göre nitelikleri, Karayolları Trafik Yönetmeliğine bağlı 1 sayılı cetvelde ve Araçların İmal, Tadil ve Montajı  hakkındaki Yönetmelik’te gösterilen gereçlerin bulundurulması ve bunların kullanılır durumda olması zorunludur.

MOTORLU TAŞITLARDA BULUNDURULMASI  ZORUNLU OLAN  GEREÇLER ŞUNLARDIR

GERECİN CİNSİ   

ARACIN CİNSİ      

DURUMU VE NİTELİKLERİ

 Ücretle  yolcu taşıyan motorlu taşıtlarda  

 Taştın içini           aydınlatacak sürücünün gözünü olmayacak beyaz ışıklı olacak

Taksi otomobillerinde

Sanayi ve ticaret bakanlığı tespit edilen özelliklere sahip olarak imal edilmiş olacak, yolcu tarafından görülebilecek şekilde araç içerisinde  monte  edilmiş ve her zaman  kullanmaya hazır bulundurulacaktır.

Otobüs, Kamyon ve Çekicilerde  

Sürücünün araç kullanma,dinlenme süreleri ile araç kullanırken yaptığı hızı belirleyecek,nitelikleri fonksiyonları ve teknik özellikleri bakımından sanayi ticaret Bakanlığınca hazırlanan takoğraf teknik şartnamesine uygun olacaktır

Hız sınırlayıcı cihaz

Toplam ağırlığı 10 tonu aşan otobüsler, toplam ağırlığı 12 tonu aşan kamyon ve çekicilerde

Motorlu araçların hız sınırlayıcı donanımları ve bunların tıkılmasıyla ilgili tıp onayı yönetmenliğindeki şartlara uygun olacaktır. 

Otomobil,minibüs ve kamyonetlerde

Otobüs,kamyon ve çekicilerde.

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda

Doldurma kapasitesi en az 1 kg olan, 1 adet

 

Doldurma kapasitesi 6 kg olan ,1adet

Doldurma kapasitesi 6 kg olan ,2 adet.

Otomobil,minibüs, otobüs,

kamyonet,kamyon,çekici

araçlar ve L.T.Traktörler,

Kriko, bijon anahtarı,dış ışık donanımı için birer yedek ampul, pense,tornavida,seyyar lamba veya el feneri ,karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, çekme halatı.

Motosiklet ve motorlu bisiklet hariç, bütün araçlarda en az iki adet olacaktır.

150 metreden görülecektir.kırmızı ışık yansıtacak.bir kenarı 45 cm eşkenar üçgen şeklinde olacaktır her kenarında 5 cm genişliğinde yansıtacak yüzey olacak ayak yapısı  devrilmeyecek nitelikte olacaktır.

otobüs, Kamyon ve Çekiciler

Karayolu üzerinde arıza veya uzun süreli bırakılması halinde, normal hava şartlarında en az 150 metreden net olarak görülebilecek,150x25 cm ebadında ve Avrupa topluluğu direktifleri ve Avrupa komisyonu Regülasyonlarından ECE 70'deki teknik şartlara uygun bir engel işareti bulunacaktır.

Motosiklet ve L.T.Traktör hariç Şehirlerarası yolcu taşıyan bütün motorlu araçlarda.

 Kullanılır durumda bulundurulacak.

Otobüs ve azami yüklü ağırlığı 3.5 tondan fazla (paletli araçlar hariç) ve azami yüklü ağırlığı 750 kg dan fazla olan tek dingilli römorklarda (yarı römorklar hariç).

 1 adet bulunacak, tesirli ve kolay kullanılır olan motorlu araçlarda olacaktır. 

Üç veya daha fazla dingilli motorlu taşıtlarda yarı römorklarda ve azami yüklü ağırlığı 750 kğ'dan fazla olan tek dingilli römorklarda.

 2 adet bulunacak, tesirli ve kolay kullanılır olacaktır. 

Otomobil ve tescil bakımından  otomobil gibi işlem gören arazi taşıtları ile minibüslerde

13.9.1995 tarihinden itibaren otomobil ve tescil bakımından otomobil gibi işlem gören arazi taşıtları ile minibüslerde sürücü ile ön koltukta oturan yolcular için Türk standartları  enstitüsü'nün TS 199/1 standartlarına uygun nitelikte olacaktır.

Motosiklet ve motorlu bisikletlerde (Yük motosikleti hariç)

Sürücüler için; gözü dış tesirlere karşı koruyacak, görüşe engel olmayacak, normal görüşü bozmayacak renkli veya renksiz (başlığın gözlüğü varsa  ayrıca  gözlük istemez)

Motosiklet ve motorlu bisikletler hariç, tüm motorlu taşıtlarda.

 Her an kullanıma hazır bir durumda olacaktır.

Kamyon ve römorkları, traktör römorkları, çekici römork ve yarı römorklarında

Diğer sürücülerin görebilecek ve fark edilebilecek şekilde arka kısmına ECE R-69, ECE R-70 arka işaret levhaları konur.

Traktörlerde

Tekerlikli tarım ve orman traktörleri tıp onayı yönetmenliğindeki şartlara uygun olacaktır